ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

بعضی از دانشمندان مائه1 شانزدهم در مسائل اجتماعی نیز نظر کرده و مقدمات افکار ی جدید را فراهم آورده‌اند ازجمله آن‌ها ماکیاول2ایطالیائی است که محقق و موشکاف بوده ولیکن عملیات یّون زمان خود را اصول ت قرارداده و آن مبتنی بر زور و بی‌حقیقتی و تزویر بوده است و هم‌اکنون تی را که مقرون به جبر و ظلم و خدعه و نفاق باشد ماکیاولی3گویند.

فروغی، محمدعلی، (1317)، سیرحکمت در اروپا، تهران، انتشارات زوّار، چاپ دهم، 130-131

 

  1. مطلب فروغی از این نظر که احتمالاً نخستین سندی باشد که به زبانی فارسی از ماکیاولی در آن یاد شده‌، حائر اهمیت است. بعید از فروغی، خود شهریار یا گفتارها را مطالعه کرده باشد و مواجهه‌ی مستقیم و درمیدان با اندیشه‌ی ماکیاول داشته باشد.
  2. فروغی ماکیاولی را بنیان‌گذار اندیشۀ ی مدرن (فراهم آورنده‌ی مقدمات افکار ی جدید) می‌داند؛ همان‌طور که در فصل هفتم-که با عنوان «تجدید حیات علم و ادب» درباره‌ی رنسانس است- ذیل عنوان «مؤسسین علوم جدید» از وی یاد می‌کند. حال آنکه امروزه خوانشی از ماکیاولی وجود دارد که این نگاه (بنیان‌گذار علم ت دانستن ماکیاولی)را نگاهی تقلیل گرایانه در وصف یک فیلسوف که نظری بر یّات هم دارد می دانند؛ خوانشی که در پی احیای سنت‌های مدرن در علوم‌اجتماعی می‌باشد.
  3. در آغاز این توضیح کوتاه، فروغی-که ابداً در سیرحکمت از توصیف بی‌مبنا استفاده نمی‌کند- صفت «محقق» و «موشکاف» را دروصف ماکیاول به کار می‌برد. این نشان‌دهنده‌ی بینش غیرعوامانه و نخبگانی فروغی در این مورد است.
  4. در ادامه‌ی نوشته، «سرمشق قرار دادن عملیّات زمان خود» احتمالاً دال بر توجه ویژه‌ی ماکیاولی بر امرواقع و آنچه در حال حاضر درحال وقوع است (شرایط بوجود آمده از تلفیق بخت و تلاش های قبلی)، یا امر مدرن (به معنی حال حاضر) باشد.
  5.  آنچه در نوشته‌ی فروغی از «ابتنای بر زور و بی‌حقیقتی و تزویر» می‌بینیم، نه در شرح اندیشه‌ی ماکیاول، بلکه درتبیین عملکرد یون زمان وی آمده است.​​​​​​

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جالبترین وبلاگ مد براي به اشتراک گذاري برخي از چيزي که مد Michael طراحی وب سایت در اصفهان آژانس آرزوی آسمان آبی هوادارن محسن ابراهیمی دانلود فایل تحقیق مقاله نرم افزار کتاب برنامه سایت برنامه نویسی کماگیرنت یک عدد گل گـــلاب گزارش می دهد...! Joshua